Služby

Služby

Portfólio spoločnosti DURAS Group s.r.o. je tvorené nasledovnými predmetmi činností:        

 • demontáže a rekonštrukcie, montáže, opravy ako celok,
 • demontáže a montáže, opravy potrubných systémov,
 • demontáže, montáže, opravy oceľových konštrukcií,
 • zámočnícke práce,
 • zváranie ako celok - výroba a montáž kovových konštrukcií, potrubia pre farmaceutický a potravinársky priemysel, potrubia pre kúrenie a plynofikáciu.           

Vyššie uvedené predmety činnosti sú zastrešené vysokokvalitnými pracovníkmi. Pracovníci firmy sú kvalifikovaní odborníci so skúsenosťami nadobudnutými ako na Slovensku tak i v krajinách EÚ. Z dôvodu ústredného cieľa spoločnosti zabezpečiť vysokú kvalitu,  DURAS Group s.r.o. disponuje nasledovnými pracovníkmi: 

 • vedúci stavby
 • zváračský špecialista (IWS)
 • NDT technik
 • zámočník, montér oceľových konštrukcií, potrubár,
 • zvárač:  
  • pre oblúkové zváranie (111),
  • pre oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou TIG (141),
  • pre oblúkové zváranie taviacou sa elektródou MIG (131),
  • pre oblúkové zváranie taviacou sa elektródou MAG (135),
  • pre oblúkové zváranie plnenou elektródou MAG (136),
  • obrábač kovov (sústružník, frézar, horizontár).

            Pre uvedené profesie spoločnosť vlastní náradie, montážne prípravky a ostatné vybavenie potrebné pre realizáciu montážnych prác.