Kariéra

Kariéra

Ak máte záujem pracovať ako i spolupracovať s našou spoločnosťou využite prosím kontaktný formulár, poprípade budeme radi ak nás kontaktujete e-mailom alebo na telefónnom čísle, ktoré je uvedené v kontaktoch.

 

Kariéra
Captcha


Kariéra - Ochr. os. údajov

 

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím, aby prevádzkovateľ DURAS Group s.r.o. so sídlom Levice, ul. Nám. E. M. Šoltésovej č. 2218/5, 934 01 Levice spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v zasielanom životopise a sprievodnom liste za účelom sprostredkovania zamestnania pre dotknutú osobu. Zároveň vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie, pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §7 ods. 4 písm. b) zákon č. 428/2002 Z.z. . Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú a je platný do jeho odvolania dotknutou osobou. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať